לתת פה לוגו באנגלית

Dare to Share

Sexual Abuse Prevention & Value-Based Sexuality

Sexual Abuse Prevention

אייקון עיצובי מוגנות מינית

Creating a safer, more protected environment for our children

Healthy Sexuality

אייקון עיצובי מיניות בריאה

Generating healthy discourse on value based sexuality

Online Web Safety

אייקון עיצובי מוגנות ברשת

Pushing for safe and informed web-surfing

Our Vision:

Safe, communicative and value based communities

  • Minimizing occurrences of sexual abuse and early detection of abuse
  • Creating a value based perception of sexuality and relationships among youth
  • Increasing the ability to cope with exposure and discovery of abuse
אייקון אריה לסרטונים
Play Video
Parents, teachers and students participated in the various programs
0
Schools, youth movements and communities we reached, nation-wide
0
Staff members - men and women, religious and secular, Jews and Arabs
0

Types of Activities:

Child Sexual Abuse prevention joint workshops

Kindergarten, Elementary

Web Safety joint workshops

Elementary, Junior High

Healthy, value based sexuality workshops

Junior High, High School

Healthy, value based adolescence workshops

Junior High

Lectures

Parents and educational staff of all ages

Child Sexual Abuse prevention Musical show

Kindergarten, Elementary

Our Special Projects

Culturally Tailored Content

We make it fit - secular through ultra orthodox

Jewish Communities Worldwide​

Spreading our message worldwide

Workshops and Lectures for Iron Swords War Evacuees

Activities facilitated to thousands of evacuees nationwide

Our Partners

לוגו קרן שוסטרמן
לוגו הקרן לירושלים
logo-machon-harov
לוגו JFNA
לוגו שותפים משפחת איטאמי
לוגו קרן רוכלין
59498326-eabb-4e06-918a-1960c4e27caa
ff152c06-1b02-44bf-99c9-0f5b42f572a4
לוגו קרן אריסון
לוגו גושן
לוגו מקסימום אימפקט
לוגו קהילת ROI
דמות אריה מעוצבת

Questions? Concerns?
We’re here for you

Play Video

Guidance and advice in matters of healthy or abusive sexuality

Sundays, Tuesdays and Wednesdays:
8:30-10:00 ; 20:00-22:00

We provide a professional, balanced and moderate response in complicated and troubling situations, helping parents and teachers create a healthy narrative and reducing their anxiety, thus allowing them to respond to their children in the best possible way.

Measurement and Evaluation of our Activity

We prioritize data-driven strategies to continuously improve our provided services for children, youth, parents, and educators. Following each activity, we collect feedback from parents and teachers to assess the activity impact and refine our approach.

Key findings include:

  1. Increased knowledge levels among parents and education staff regarding sexual protection.
  2. Improved attitudes towards the topic of sexual protection.
  3. Reported acquisition of relevant skills.
  4. 25% of children shared undisclosed hardships related to sexual abuse with their parents.
  5. An 81% increase in initiated conversations about sexual protection between education staff and students
  6. A 3.5-fold increase in cases of students disclosing sexual abuse to the staff.

Our child abuse prevention programs, facilitating early detection of abuse and treatment referral, save the economy approximately $65 million per year.
We are proud that our activities contribute to creating a safer and healthier environment for children and youth. Committed to ongoing improvement, we will continue measuring and evaluating our activities for a better society.

Scroll to Top

Want to speak?

Prefer for us to get back to you?

We’re happy to advise and answer any questions